Skanzeny Slovensko

(17 atrakcí)
Skanzen Vychylovka - Múzeum kysucké dědiny
Oravská Lesná
Národopisná expozice v přírodě prezentuje kopaničářského způsob osídlení, který byl charakteristický pro Kysucký region. Hlavním důvodem vybudování M...
Skanzen v Starej Ľubovni
Stará Ľubovňa
Přímo pod hradem ve Staré Ľubovni je situována expozice lidové architektury - skanzen. Nachází se zde srubový řecko - katolický kostelík původem z Ma...
Lesnický skanzen Vydrovská dolina - Černý Balog
Čierny Balog
V blízkosti obce Čierny Balog je Vydrovské dolina, kde je situován lesnický skanzen, který spravují Lesy ČR. Vede nim naučná stezka dlouhý 3 km - tzv...
Mini skanzen v Medzilaborcích
Medzilaborce
Na okraji Medzilaboriec se nachází miniskanzen, který zobrazuje tradiční život Rusínů na Zemplíně. Nacházejí se zde nádherné Drevenička a srubový kos...
Sklářský skanzen Valaská Belá
Valaská Belá
V obci Valaská Belá se nachází jedinečný sklářský skanzen s dílnou. Přibližuje návštěvníkům výrobu skla. Můžete zde vidět sklářskou pec se sklovinou ...
Fotografie Chybí
Čičmany
Obec je proslulá dřevěnicemi s charakteristickou bílou ornamentální výzdobou. Mezi nejlépe zachované domy patří jednopatrový Radenov a sousední příze...
Fotografie Chybí
Podbiel
Jde o objekt lidové architektury se šindelovými střechami a svéráznou výzdobou. Komplex původních dřevěných srubových domů pochází z 19. až 20. stole...
Fotografie Chybí
Myjava
Objevíte zde tradiční způsob života a zvyklostí našich předků ze statku, kde se vedle tvrdé dřině i zpívalo a bavilo. Každý kus zařízení selského dvo...
Fotografie Chybí
Veľké Leváre
V r.. 1592 kolem čtvercového náměstí postavili habánsky dvůr. Jde o největší zachovanou lokalitu původního obydlí habánů v Evropě. Habáni byli příslu...
Fotografie Chybí
Plavecký Peter
Reprezentuje typickou rolnickou usedlost západního Slovenska. Pro přízemní domy se sedlovými střechami jsou charakteristické lemované vstupy a zděné ...
Fotografie Chybí
Cigeľ
Váš zážitek určitě umocní návštěva Hornonitrianskeho báňského skanzenu v hnědouhelném dole, kde se i v současné době provádí těžba uhlí. Celá expozic...
Fotografie Chybí
Brhlovce
Komplex ojedinělých skalních obydlí vtesaných do tufu, se nachází v obci Brhlovce. Některé skalní obydlí v uličce SuRB se dodnes používají k bydlení,...
Fotografie Chybí
Ladzany
Místní název hajlochy je typický pro vinařské domky a sklepa. Během návštěvy této lokality si lze prohlédnout původní sklepy, které jsou spolu s kost...
Fotografie Chybí
Osturňa
Je pravděpodobně nejdelší potoční vesnicí na Slovensku. Zachovalo se zde mnoho původních staveb - goralských usedlostí. Obec má 157 památkově chráněn...
Fotografie Chybí
Špania Dolina
Tvoří ji jedinečný soubor hornických lidových domů postavených ze dřeva a kamene. Dominuje zde ranogotický Kostel Proměnění Páně z 13. stol. s vysoko...
Fotografie Chybí
Ždiar
Pro Ždiar jsou charakteristické dřevěnice, které mají modré spárování a jejich okenní rámy a dřevěné klady zdobí ornamenty. I novější stavby jsou pos...
Fotografie Chybí
Svidník
Muzeum je živou ukázkou historického a kulturního rozvoje ukrajinské menšiny u nás. Skanzen byl poprvé zpřístupněn v roce 1983. Jeho součástí jsou bu...